loading

Mgr Joanna Łobarzewska-Garbicz

psycholog, psychoterapeuta

_

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci i żałoby oraz współpracy
z chorym i jego rodziną w sytuacjach trudnych. Jestem obecnie w procesie certyfikacji w ramach terapii systemowej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ponadto jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Regularnie uczestniczę w superwizjach.

 

Pracuję w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
oraz w Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.

 

Oferta:

  • Konsultacja psychologiczna (1-3 sesje) – wstępna rozmowa, określenie problemu, przeprowadzenie wywiadu, określenie kierunku pracy i omówienie kontraktu
    (1 sesja: 50minut)
  • Diagnoza psychologiczna dotycząca: zaburzeń lękowych, nastroju, osobowości oraz zaburzeń poznawczych wynikających ze zmian organicznych OUN

(1 sesja: 60-90minut)

  • Terapia indywidualna – zaburzenia lękowe, nastroju, psychosomatyczne, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności związane z chorobą lub utratą bliskiej osoby

(1 sesja: 50 minut)

  • Terapia par

(1 sesja: 90 minut)

  • Terapia funkcji poznawczych w sytuacji zmian w OUN – m.in. choroby otępienne, udary niedokrwienne i krwotoczne, guzy mózgu, itp.

(1 sesja: 40 minut)

UMÓW SIE TELEFONICZNIE

  • Rejestracja telefoniczna / 07:30 - 20:00
  • Telefon / (74) 84 14 444
doctor_f_1-1